CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ VASLUI: PROGRAM DE PREGĂTIRE – COMPETENȚE DE UTILIZARE A COMPUTERULUI ȘI TESTĂRI ECDL

Top